Embassy in Poland

Kontakt

Kraje objęte działaniem ambasady

Władze Ambasady Argentyny w Polsce

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

Legalizujemy dokumenty, które:

zostały podpisane w obecności pracownika ambasady lub

• zostały wcześniej poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą bądź zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie (w tym ostatnim przypadku chodzi o legalizację, a nie o klauzulę apostille)

 

Koszt legalizacji jednego dokumentu (niezależnie od jego objętości):

- dokument handlowy - 200 dolarów USA

- odpis aktu stanu cywilnego – 40 dolarów USA

- dyplom, świadectwo szkolne, zaświadczenie o kwalifikacjach – 50 dolarów USA

- inne dokumenty, oficjalne i prywatne - 60 dolarów USA

 

Nie legalizujemy faktur handlowych; są one przez nas poświadczane w postaci tzw. VISTO i nie wymagają wcześniejszych poświadczeń w Krajowej Izbie Gospodarczej ani w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Koszt VISTO faktury: 200 dolarów USA.

 

Istnieje możliwość uzyskania legalizacji drogą korespondencyjną: po otrzymaniu dokumentu drogą pocztową i zaksięgowaniu wpłaty na koncie konsularnym wydajemy legalizację i odsyłamy dokument wraz z pokwitowaniem wpłaty na wskazany adres (na koszt odbiorcy).

 

Numer konta dolarowego ambasady (wpłaty można dokonywać w dowolnym oddziale banku lub przelewem):

BANK ZACHODNI WBK S.A.
Adres bankowy (centrala): Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
Właściciel rachunku: Ambasada Republiki Argentyny
nr rachunku (format IBAN): PL92109028510000000119089138
SWIFT(BIC code): WBKPPLPP

Tytuł przelewu: LEGALIZACJA + NAZWA FIRMY
 

Polska i Argentyna są stronami konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, dlatego dokumenty zaopatrzone w pieczęć (klauzulę) apostille nie wymagają legalizacji konsularnej dokonywanej przez naszą ambasadę i są ważne na terenie Argentyny.

 

Legalizację Ministerstwa Spraw Zagranicznych (w celu dalszego poświadczania dokumentu w Ambasadzie) lub apostille można uzyskać w Dziale Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Aleja Szucha 21 (wejście od ulicy Litewskiej), od poniedziałku do piątku w godz. 9-13, tel. 22523 9845, 22523 9128, 22523 9463,  22523 8272, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/

 

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

WIZY