Embassy in Poland

Kontakt

Kraje objęte działaniem ambasady

Władze Ambasady Argentyny w Polsce

Złożenie listów uwierzytalnijacych na Litwie

       W piątek 10 lipca w Wilnie, pani prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė otrzymała listy uwierzytelniające złożone przez Panią Ambasador Patricia Beatriz Salas.

       Pani Prezydent pogratulowała pani ambasador z okazji 199-tej rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Rozmowy dotyczyły dwustronnej współpracy w dziedzinie handlu i edukacji. Według pani prezydent Grybauskaite, istnieje możliwości wspólnych projektów w dziedzinie nauki, handlu, informatyki, nauk przyrodniczych i innowacji. Pani prezydent podkreśliła również znaczenie współpracy w dziedzinie edukacji i wezwała do zwiększenia wymiany studentów pomiędzy obu krajami.

       Społeczność litewska w Argentynie jest drugą co do wielkości w Ameryce Południowej. Zachowuje stare tradycje i jej początki sięgają XIX wieku.

         Pani Ambasador Patricia Beatriz Salas jest piątym ambasadorem Argentyny na Litwie.