Embassy in Poland

Władze Ambasady Argentyny w Polsce

Updated date: 08/11/2023

AMBASADOR - ALICIA IRENE FALKOWSKI

II SEKRETARZ JUAN CRUZ OLIVIERI

III SEKRETARZ MARÍA CLARA VIDAL