Embajada en Polonia

WYMOGI DO WIZY ARGENTYŃSKIEJ W RAMACH PROGRAMU VACACIONES Y TRABAJO

Fecha de actualización: 24/01/2020

- wiek 18-30 lat włącznie

- paszport (powinien mieć co najmniej dwie czyste strony. Ważność: minimum 90 dni po planowanym zakończeniu pobytu w Argentynie)

- formularz wizowy

- 1 fotografia, typu paszportowego

- zaświadczenie o niekaralności, zalegalizowane w postaci Apostille i przetłumaczone na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego (legalizację można uzyskać w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa, ul. Krucza 38/42, pon-pt godz. 9-14)

- rezerwacja biletu powrotnego lub udokumentowane posiadanie sumy wystarczającej na zakup takiego biletu

- udokumentowane posiadanie środków na utrzymanie w czasie pobytu w Argentynie (wyciąg z konta bankowego, minimalna wymagana suma: 2.500 euro lub równowartość w innej walucie)

- list motywacyjny informujący o planach turystycznych w czasie pobytu w Argentynie, z zaznaczeniem, że praca w tym kraju będzie jedynie celem dodatkowym / ubocznym

- ubezpieczenie medyczne na cały okres pobytu w Argentynie, na sumę przynajmniej 30.000 euro, obejmujące ewentualną hospitalizację i repatriację

- opłata za wizę: 150 USD (płatność w dolarach, na konto ambasady w Santander Bank Polska S.A.)

Informacje dodatkowe:

- wiza jest ważna trzy miesiące, a czas pobytu w Argentynie wynosi dwanaście miesięcy, tzn. od dnia wystawienia wizy jej posiadacz ma trzy miesiące na wjazd do Argentyny, a od dnia wjazdu - jeden rok pobytu

- dostęp do zatrudnienia bez posiadania zezwolenia na pracę w ramach programu stanowi aspekt dodatkowy pobytu, a nie jego główny cel

- posiadacze wiz nie mogą podejmować pracy w okresie dłuższym niż sześć miesięcy w trakcie ich pobytu. Mogą podjąć naukę w ramach jednego lub większej ilości kursów kształcenia, w okresie nie przekraczającym łącznie sześć miesięcy

- wizę w ramach programu obywatele polscy mogą załatwić tylko w Ambasadzie Argentyny w Polsce

- liczba wiz możliwych do wydania w ciągu jednego roku kalendarzowego: 400

- w programie można wziąć udział tylko jeden raz

- przed wydaniem wizy konsul może poprosić osobę aplikującą o krótką rozmowę  (w przypadku wszystkich innych kategorii wizowych taka rozmowa jest obowiązkowa)

Każdą wizytę w ambasadzie należy wcześniej umówić (mailowo lub telefonicznie). Przyjmujemy interesantów przy ul. Brukselskiej 9 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14, z wyjątkiem argentyńskich i/lub polskich dni świątecznych.

agencia argentina de inversiones y comercio internacional

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular