Embassy in Poland

Kontakt

Kraje objęte działaniem ambasady

Władze Ambasady Argentyny w Polsce

WIZY

Najczęściej wydawane wizy przez Sekcję Konsularną:

 

1. WIZY TURYSTYCZNE

 

Obywatele polscy podróżujący z polskim paszportem nie potrzebują wizy, aby wjechać do Argentyny jako turyści. Dopuszczalny czas pobytu: 90 dni. Pobyt można przedłużyć o kolejne 90 dni (o przedłużenie należy wnioskować w argentyńskim Urzędzie Migracyjnym, tj. Dirección Nacional de Migraciones, w oddziale właściwym dla regionu, w którym przebywa wnioskodawca).

 

2. WIZY PRACOWNICZE

 

 2.1. WIZA PRACOWNICZA (na pobyt krótszy niż jeden rok)

 

 

O wizę pracowniczą mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa argentyńskiego, które podróżują do Argentyny w celach zawodowych lub religijnych, a także w celu realizacji projektów naukowych, technicznych, lub artystycznych (zarówno w sytuacjach, w której zainteresowany pobiera wynagrodzenie, jak i w tych, w których nie otrzymuje zapłaty za wykonywaną pracę). Okres pobytu:

  • w przypadku wizy wydawanej bez udziału Urzędu Migracyjnego (Dirección Nacional de Migraciones): do jednego miesiąca, następnie wizę można przedłużyć w Argentynie
  • w przypadku wizy wydawanej przy udziale Urzędu Migracyjnego (Dirección Nacional de Migraciones): do jednego roku

 

 

 

2.2. WIZA PRACOWNICZA (na pobyt trwający jeden rok lub dłużej)

 

 

O wizę pracowniczą mogą ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa argentyńskiego zamieszkałe na terenie podległym jurysdykcji Ambasady Argentyny w Warszawie, które posiadają umowę o pracę w Argentynie na okres przynajmniej jednego roku. O wizę mogą starać się również pracownicy podróżujący do Argentyny w ramach kontraktów wewnętrznych oferowanych przez zatrudniające ich firmy. 

 

 

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

WIZY